top of page

 

Formation reportée et Culte annulé : mesures de précaution face au Coronavirus

Famangiana FPMA Foibe à Strasbourg

Samedi 07 et Dimanche 08 Mars 2020

Pasteur Seth RASOLONDRAIBE

 

«Mitoria ny Teny, mazotoa, na amin’ny fotoana, na tsy amin’ny fotoana, mandrese lahatra, mamporisiha,mananara mafy amin’ny fahari-po sy ny fampianaranarehetra.» 2 Tim 4,1-3

Samedi 07 Mars 2020

 

à St-Matthieu

 

97, Boulevard d'Anvers

67000 Strasbourg

Programme

8h30 – 9h20 : Fahatongavana

9h20 -9h50 : Fanompoam-pivavahana fanokafana

9h50 – 11h10 : Fampianarana 1 - NY FANOMPOANA (Diakonos)

                       

Fiatoana fohy

11h15 – 12h15 : Fampianarana 2 

FIANTSOAN’ANDRIAMANITRA AN’I ISAIA SY PETERA

(Vocation de Esaïe et Pierre)

12h15 – 14h15 : Sakafo atoandro

 

 

14h15 – 15h45 : Fampianarana 3 ialohavan’ny vavaka fohy- HEVI-PANAHIN’NY FIANGONANA (SENS SPIRITUEL DE L’ÉGLISE)

15h45 – 16h30 : Fialana hetaheta 

16h30 – 18h30 : Fampianarana  

NY LAHY LOHAN’NY FIANAKAVIANA (L’HOMME, CHEF DE FAMILLE)

Fanontaniana + Vavaka famaranana

COLLATION

 

Dimanche 08 Mars 2020

 

 

A 9h15 - 10h15 : Fanazavana ataon'ny Foibe

 

A 10h30 : Culte

Lectures bibliques

Psaumes (Salamo)  Chap 33

Genèse (Genesisy) Chap 12 : 1 -4

2 Timothée (II Timoty) Chap 1 : 8 - 10

 

Matthieu (Matio) Chap 17 : 1 - 9

 

A la chapelle des Diaconesses

 

6, rue Sainte- Elisabeth

67000 Strasbourg

bottom of page